Date/Time
Date(s) - April 18, 2020 - April 21, 2020
9:00 am - 5:00 pm

Categories No Categories


HYPNOBIRTHING CLASS DATE ( MM/DD/YY ) INSTRUCTOR
HypnoBirthing Childbirth Educator Training 04/18/2020 – 04/21/2020 Katarina Winterova

Course Cost:
Cost of training: https://hypnoporod.sk/stante-sa-lektorom/

Instructor: Katarina Winterova

S Hypnopôrodom som sa po prvý krát zoznámila pred 11 rokmi a dnes som certifikovanou lektorkou HypnoPôrodu® – Monganovej metódy a aktuálnym členom Hypnopôrodného inštitútu (The HypnoBirthing Institute). Okrem toho som úspešne ukončila 2-ročný kurz pre lektorov a stala som sa Certifikovaným lektorom predpôrodnej prípravy (CBI).
S hypnopôrodom mám tiež praktické skúsenosti. Moje dve deti prišli na svet použitím hypnopôrodných techník a rada sa o tieto skúsenosti podelím s rodičmi, ktorí prídu na kurz HypnoPôrodu®. Od roku 2018 som certifikovaným Master Trainerom Monganovej metódy a mám oprávnenie od Marie Mongan na školenie nových certifikovaných lektorov na Slovensku aj v zahraničí.

Zhrnutie doterajšieho vzdelávania v oblasti predpôrodnej prípravy a HypnoPôrodu:

r. 2008 – príprava na pôrod formou samoštúdia techniky HypnoPôrodu – Monganovej metódy

r. 2010 – 2011 – certifikačný kurz “Lektor predpôrodnej prípravy”, štúdium na diaľku s prideleným lektorom (CBI)

r. 2011 – príprava na druhý pôrod formou samoštúdia techniky HypnoPôrodu – Monganovej metódy

r. 2013 – certifikačný kurz “Lektor HypnoPôrodu – Monganovej metódy”, Manchester – UK (Hypnobirthing Institute)

r. 2015 – certifikačný tréning “Kurz celostnej autohypnózy”, Bratislava – SK (SENAZ)

r. 2016 – seminár “Tajomstvo programovania mysle”, Bratislava – SK (NLP Akadémia)

r. 2016 – B-back session, účasť na certifikačnom kurze pre nových lektorov HypnoPôrodu – Monganovej metódy, Mníchov – DE (Hypnobirthing Institute)

r. 2016 – konferencia pre certifikovaných lektorov “HypnoBirthing Conclave”, San Diego – USA (Hypnobirthing Institute)

r. 2017 – certifikačný kurz “HypnoMothering” (Hypnobirthing Institute)

r. 2018 – certifikačný Master Trainer Workshop s Marie Mongan, Miami – USA (Hypnobirthing Institute) – oprávnenie školiť budúcich lektorov získané od Marie Mongan, zakladateľky tejto metódy

r. 2013 – 2019 – každoročná recertifikácia v Inštitúte Hypnopôrodu, člen Inštitútu Hypnopôrodu oprávnený vyučovať HypnoPôrod – Monganovej metódu

Katarina Winterova first learned about HypnoBirthing 10 years ago as she was preparing for the birth of her first baby. Birth of her daughter was so inspirational, that she immediately decided to become HypnoBirthing practitioner and inspire new parents to have a calm and safe birth they desire. After becoming Certified Childbirth Educator, she became Certified HypnoBirthing Practitioner and enjoys working with young families since that time.

Her Professional Birth-Related Training includes:
– Certified Childbirth Educator (Childbirth International), 2010-2011
– HypnoBirthing Childbirth Educator (HypnoBirthing Institute), 2013
– HypnoBirthing Certification Training B-Back (HypnoBirthing Institute), 2016
– Certified HypnoMothering Practitioner (HypnoBirthing Institute), 2017
– Microbirth online course, 2018

Hypnotherapy-Related Training and Workshops:
– currently enrolled in “Professional Hypnotherapy Diploma Course” (Hypnoticworld)
– Hypnotherapy course “How To Tell Stories That Heal” (Udemy) 2017
– Secret of Mind Programming (NLP Academy), 2016
– Code of Happiness (NLP Academy), 2016
– Holistic Autohypnosis, certification course (Senaz), 2015
– NLP webinars and podcasts (NLP academy) and Worldwide Transformational Summit

Katarina is mother to 2 daughters, who were birthed using HypnoBirthing techniques in hospital settings.
She resides with her daughters and husband in Slovakia.

Phone Enquiries: 090 525 0267

Website: www.hypnobirthing.sk

Booking: https://hypnoporod.sk/stante-sa-lektorom/ 

HypnoBirthing® – The Mongan Method is the original HypnoBirthing Childbirth Educator training and carries a Gold Seal Approval which is recognised in 45 countries. The Gold Seal Approval assures the general public that the practitioner is of the highest standing and has passed their certification review and has agreed to the Codes of Ethics and Standards as set out by the HypnoBirthing® Institute. It is the most comprehensive program available and as such is recognised as the leading program here in Slovakia.

Available To Doctors, Doulas, Midwives, Nurses, Nurse Practitioners, Physicians Assistants, Healthcare Providers, Women’s Health Physiotherapists, Childbirth Educators, Hypnotherapists, Yoga Instructors, Massage Therapists, And All Others With An Interest In Maternal Health And Birthing.

Explanation of Training Components

Click here to read the full certification requirements
Click here to read the full course content

Join our team of HypnoBirthing Childbirth Educator!